Metamorphosis (Byeonshin / 변신) Imdb

Subtitle preview:

1
00:00:59,510 --> 00:01:01,540
Prosím tÄ›, ó můj Spasiteli,

2
00:01:01,770 --> 00:01:04,835
osvoboď mÄ› od mých nepÅ™átel,
viditelných i neviditelných.

3
00:01:05,107 --> 00:01:08,235
Ochraňuj naše oči a uši
pÅ™ed pokušením ďábla.

4
00:01:08,610 --> 00:01:11,905
Jsi léčitel našich duší
a jeden a jediný Spasitel.

5

Subtitle details:

  • Online: 12/27/2023 11:53 AM   16 minutes ago
  • Hearing Impaired: No
  • Foreign parts: Yes
  • Framerate: Not available
  • Files: 1 (24,154 bytes)
  • Production type: Translated a subtitle
  • Release type: Blu-ray
  • ---------------------------------------
  • Not rated
  • Downloads: 3